Tıp İngilizcesi


Bu yoğun program İngilizceyi, tıp bağlamında, mükemmel bir seviyeye getirmeye odaklıdır.
Bu kursa katıldıktan sonra, yabancı dili İngilizce olan veya İngilizceyi öğrenmekte olan doktorlar ve tıp alanında çalışan profesyoneller:
• Vakaları, raporları ve tıp bilgilerini kendilerine güvenerek ve rahatlıkla sunabilmeyi
• Doğru, uygun ve Türkçe kokmayan vaka analizleri ve tıp makaleleri yazmayı
• Detaylı tıp dökümanlarını anlamayı ( görsel-işitsel dâhil)
• İngilizce toplantı yönetmeyi ve bu toplantılara başkanlık etmeyi
• Hali hazırda bilinen terminolojiyi etkin kullanmayı
• İngilizce vaka tartışabilmeyi
• Doğru ve uygun terminoloji ve kelime grupları ile tıp bilgileri sunabilmeyi
• Tıp terminolojisini ve kullanımını kökenbilimi ile anlamayı
Öğrenmiş olacaklar.

 “ VOGUE moda için ne ise BOWYARD Akıcı İngilizce için  o! Ve Bekir Sert de ANNA WINTOUR !". 

M. Önal , (IED Milano, Italya)
“Sayın Bekir Sert’ten İngilizcenin ana dil gibi öğrenilebileceğini öğrendim. BOWYARD standart dışı. Kişinin kendisine yapması gereken en büyük yatırımlardan biri.
Prof.Dr. İlhami Yüksel, Gastroenterology
© Copyright 2017 Bowyard Language Solutions. Tüm Hakları Saklıdır..